Požární ochrana Praha

Naše firma sídlí ve městě Praha a hlavním oborem její činnosti je požární ochrana. Požární ochrana patří mezi naše specializace již od počátku našeho působení, zaměřujeme se především na požární bezpečnost, hasicí přístroje, plnění CO2 a hydranty. Kvalitní požární ochrana a dostatečná požární bezpečnost je důležitou prevencí vzniku požáru. Požární ochrana je jednou z oblastí, kterou se nevyplatí podceňovat, svěřte ji proto odborníkům!

Požární bezpečnost

Specializujeme se na požární bezpečnost a našim zákazníkům nabízíme profesionální služby v oblasti PO. Provádíme požárně preventivní činnost, která zahrnuje požární bezpečnost staveb, požární preventivní kontrolu, zpracování dokumentace PO a školení PO.

Hasicí přístroje

V rámci našeho hlavního zaměření, kterým je požární ochrana a požární bezpečnost, se specializujeme na hasicí přístroje a hydranty a zajišťujeme plnění CO2. Dodáváme hasicí přístroje nejrůznějších druhů a specifikací. V naší široké nabídce najdete hasicí přístroje práškové, pěnové, vodní i sněhové CO2. Dále máme v našem sortimentu k dispozici hasicí přístroje speciální, pojízdné a hasicí přístroje s třídami požáru A až F.

Plnění CO2

Naše firma nabízí plnění CO2 a údržbu technických lahví všech velikostí. Plnění CO2 je součástí komplexních služeb, které naše firma poskytuje v rámci zaměření na požární bezpečnost a ochranu. Stejně jako všechny naše další služby mají plnění CO2 na starosti zkušení zaměstnanci.

Hydranty

Specializujeme se na hydranty, respektive hydrantové systémy a provádíme revize a měření celkového přetlaku v hydrantových systémech. Hydranty také opravujeme, provádíme jejich údržbu a zajišťujeme doplnění materiálové výbavy. Hydranty mají schopnost zásobování vodou i po delší dobu. Díky tomu je možné s hydranty zakročit i proti požárům většího rozsahu.