Hasicí přístroje

Třídy požáru

Třída A - požáry pevných látek (např. dřevo, uhlí, papír, textil, sláma, seno, plasty). Jejich hoření je zpravidla doprovázeno žhnutím.
Třída B - požáry kapalin (např. benzin, nafta, ředidla, aceton, barvy a laky).
Třída C - požáry plynných látek hořících plamenem. Jedná se zejména o propan-butan, zemní plyn, svítiplyn, acetylen, metan, vodík atd.
Třída D - požáry lehkých alkalických kovů (např. hořčík a jeho slitiny s hliníkem). Při hoření těchto kovů může být extrémně vysoké teplo.
Třída F - požáry rostlinných nebo živočišných olejů a tuků používaných v kuchyňských spotřebičích.

Základní dělení hasicí přístrojů

Práškový

 • k hašení tříd požáru A, B, C
 • velikosti 1 kg, 2 kg, 4 kg, 6 kg, 9 kg, 12 kg

Pěnový

 • k hašení tříd požáru A, B
 • velikost 6 l, 9 l
 

Vodní

 • k hašení tříd požáru A
 • velikost 9 l

Sněhový CO2

 • k hašení tříd požáru B, C
 • velikost 2 kg, 5 kg

Speciální hasicí přístroje

S čistým hasivem

 • určen k hašení elektronických zařízení, výpočetní techniky, telefonních ústředen apod.
 • velikost 2 kg, 4 kg, 6 kg

Antimagnetický hasicí prostředek CO2

 • určen především k hašení požárů v prostorách s výskytem magnetického pole (např. magnetická rezonance MRI)
 • velikost 5 kg

Pojízdné hasicí přístroje

Práškové

 • velikost 50 kg
 • k hašení tříd požáru A, B, C

Sněhové

 • velikost 2 x 10kg, 1 x 30 kg, 2 x 30 kg
 • k hašení tříd požáru B,C
 

Pěnové

 • velikost 45 l
 • k hašení tříd požáru A, B
 

Hasicí přístroje se dělí také dle hasicí schopnosti

Nejčastěji se setkáme s dělením práškového hasicího přístroje, a to na