Služby

Hasící přístroje

  • Provádíme revize, opravy a plnění ručních přenosných i pojízdných hasicích přístrojů.
  • Dodáváme všechny druhy hasicích přístrojů schválených na našem trhu.
  • Jsme zástupci německé firmy GLORIA.

Hydrantové systémy

  • Provádíme revize a měření celkového přetlaku v hydrantových systémech dle platných ČSN, včetně údržby, oprav, doplnění materiálové výbavy a následné zpracování výsledné zprávy o stavu zařízení.

Plnění CO2


Požární preventivní činnost

  • Požárně bezpečnostní řešení staveb – vypracujeme PBŘ a následně zajistíme vše potřebné k vydání stanoviska příslušným Hasičským záchranným sborem.
  • Požární preventivní kontrola – zajišťujeme kontroly objektů odborně způsobilou osobou v PO s výsledným protokolem a návrhem opatření.
  • Začlenění provozované činnosti do kategorie požárního nebezpečí.
  • Dokumentace PO – zajišťujeme vypracování Požárního řádu, Požárního evakuačního plánu, Požární poplachové směrnice.
  • Školení a odborná příprava zaměstnanců o požární ochraně – školení provádí oborně způsobilá osoba v PO, školíme zaměstnance, vedoucí zaměstnance, zaměstnance zařazené do preventivních požárních hlídek a preventisty požární ochrany.

Protipožární utěsnění prostupů, protipožární obklady, protipožární nátěry a nástřiky.

  • Provádíme protipožární utěsňování prostupů systémy INTUMEX, PROMAT, HILTI, DUNAMENTI, obklady systémem PROMAT, nátěry a nástřiky systémy FLAMGARD, FLAMIZOL, INTUMEX.